Energetické úspory v objektu č.p. 157 v k. ú. Humpolec

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Artspect, a.s. - Energetické úspory v objektu č.p. 157 v k. ú. Humpolec“, reg.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0000370, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Projekt řeší komplexně energetické hospodářství společnosti Artspect, a.s. v objektu č. p. 157 na ulici Kamarytova v k. ú. Humpolec. Dotčena bude rovněž (instalace zdrojů pro vytápění č.p. 157) sousední budova na adrese Kamarytova 180. Konkrétně dojde k zateplení obvodového pláště, zateplení střechy, výměně otvorových výplní, rekonstrukci elektrických i plynových rozvodů a osvětlení, výměně otopného systému a k instalaci fotovoltaiky pro vlastní spotřebu. Cílem projektu je snížení energetických ztrát a zavedení moderního energetického hospodářství v objektu. Realizace záměru přinese snížení spotřeby a celkových nákladů na paliva, energie a ostatních výdajů souvisejících s provozem energetických zařízení.