Arstpect Slovensko

Spoločnosť Artspect spol. s r. o. Bratislava je slovenským certifikovaným distribútorom produktov a služieb spoločnosti LINET už od roku 2014.

Produkty spoločnosti LINET – polohovateľné zdravotnícke a ošetrovateľské lôžka, pasívne a aktívne antidekubitné matrace, zdravotnícky mobiliár - sú známe svojou kvalitou, sofistikovanými riešeniami a funkciami, ktoré výrazne znižujú námahu personálu pri vykonávaní každodenných ošetrovateľských úkonov, ako aj zvyšujú bezpečnosť, komfort a samostatnosť pacienta.

Počas nášho pôsobenia sme dodali do slovenských nemocníc a zariadení sociálnych služieb viac ako 12 tisíc lôžok.

Súčasťou našich služieb je aj poskytovanie záručného aj mimozáručného servisu produktov LINET, v súčasnej dobe disponujeme 3 servisnými strediskami (Bratislava, Banská Bystrica a Košice). Dokážeme tak zaistiť rýchlu a odbornú údržbu našimi servisnými technikmi, ktorých odborná spôsobilosť je potvrdzovaná každoročnou povinnou certifikáciou priamo výrobcom LINET. Pri zaisťovaní servisu našou spoločnosťou máte záruku dostupnosti a používania originálnych náhradných dielov a to aj pri výrobkoch starších ako 15 rokov.

Súčasťou našej ponuky je aj nábytkové vybavenie ambulancií, zariadení sociálnych služieb, ďalej zdravotnícke vybavenie ako sú sprchovacie lehátka, vane, sprchové a transportné zdviháky.

Snažíme sa uľahčovať prácu sestrám a lekárom tým, že ponúkame kvalitné, no zároveň dizajnovo atraktívne produkty, ktoré pomáhajú ošetrovať.


Jeden priestor, jeden štýl, jeden výrobca

 

Spoločnosť Artspect a.s. so sídlom v Humpolci, ako materská spoločnosť Artspect s.r.o. Bratislava, od svojho založenia v roku 2010 patrí k popredným českým výrobcom kancelárskeho nábytku. Vďaka úspešnému pôsobeniu na trhu sa nám v nasledujúcich rokoch podarilo postupne rozšíriť a zrekonštruovať výrobné a skladovacie priestory, z ktorých sme schopní ponúkať stále vyšší štandard našich služieb.

Jeden priestor, jeden štýl, jeden výrobca