Arstpect Slovensko

Spoločnosť Artspect spol. s r. o. je na slovenskom trhu certifikovaným distribútorom produktov a služieb spoločnosti LINET Group SE. Produkty spoločnosti LINET – polohovateľné zdravotnícke a ošetrovateľské lôžka, pasívne a aktívne antidekubitné matrace, zdravotnícky mobiliár - sú známe svojou kvalitou, sofistikovanými riešeniami, prinášajúcimi celý rad funkcií, ktoré dokážu výrazne znížiť námahu personálu pri vykonávaní každodenných ošetrovateľských úkonov, ako aj zvýšiť komfort a samostatnosť pacienta/klienta.

Spoločnosť Artspect spol. s r. o. ponúka celý rad riešení na základe svojich skúseností nielen pre nemocnice, ale aj pre sociálnu sféru ako sú DSS, ZpS, DD a iní. Svojím prístupom ku klientom sme predovšetkým nápomocní pri riešení každodenných problémov ošetrovateľstva, prevencii dekubitov a v neposlednej rade sa sústreďujeme na bezpečnosť klientov a pacientov.

Medzi naše služby patrí aj poradenstvo v oblasti ošetrovateľstva ako aj analýza lôžkového fondu a to predovšetkým v závislosti na potrebách klientov/pacientov a ošetrujúceho personálu. Snažíme sa poskytnúť našim klientom kvalitné a bezpečné výrobky, čoho dôkazom je 5 ročná a 3 ročná záruka. Samozrejmosťou sú aj servisné služby výrobkov LINET ako sú záručné a pozáručné servisy, ako aj ročné technické prehliadky.

Pri dodávkach do zdravotníckych zariadení vychádzame v ústrety súčasným požiadavkám zriaďovateľov. Výrobky spoločnosti Artspect zodpovedajú najprísnejším hygienickým a technickým normám. Nezabúda sa pri tom však ani na pacientov, dizajn nábytku je prispôsobený tak, aby čo najviac pripomínal domáce prostredie, ktoré pozitívne pôsobí na hladký priebeh a skrátenie samotnej liečby.

Predstavíme Vám tradičné možnosti riešenia, rovnako ako aj posledné novinky z trhu. Pracujeme s laminovanými drevotrieskovými doskami, vysokotlakovými laminátmi, prírodným či umelým kameňom, masívnym drevom aj dýhou. Sme mladá dynamická firma s bohatými skúsenosťami a kvalitou potvrdenou certifikátmi ISO 9001 a 14001.

„Hlavnou prioritou pre nás je byť zákazníkovi dôveryhodným partnerom, ponúknuť mu pomoc, naše skúsenosti a záruku vysokokvalitných produktov a služieb. Pre klienta sa tak stávame výhodným riešením pre našu komplexnosť a kvalitu v zariaďovaní interiérov.“


Jeden priestor, jeden štýl, jeden výrobca

Spoločnosť Artspect sa od svojho založenia v roku 2010 radí k popredným českým výrobcom kancelárskeho nábytku. Vďaka úspěšnému pôsobeniu na trhu sa nám v nasledujúcich rokoch podarilo postupne rozšíriť a zrekonštruovať výrobné a skladovacie priestory, z ktorých sme shopní ponúkať stále vyšší štandard našich služieb.

Hľadáte partnera na zariadenie interiéru?

Našou silnou stránkou sú bohaté skúsenosti, vlastný výrobný závod a vysoká kvalita potvrdená certifikátmi ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Predstavíme Vám tradičné možnosti riešenia, rovnako ako posledné novinky na trhu. Pracujeme s laminovanými drevotrieskovými doskami, vysokotlakovými laminátmi, prírodným či umelým kameňom, masívnym drevom a díhou. Náš nábytok má vynikajúcu kvalitu, preto Vám ponúkame 5 ročnú záruku. Pripravíme pre Vás návrhy riešení, kedy predstavíme možnosti designu.

ISO výrobce nábytku
O nás

Historie společnosti

Založenie spoločnosti Artspect a.s.

Nákup prvej časti haly

Rozšírenie výrobnej haly

Založenie pobočky na Slovensku

Prvá časť rekonštrukcia haly a výrobných priestorov

Dokončenie rekonštrukcie skladových priestorov a kancelárií

Nová webová prezentácia


O nás

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ochrana životného prostredia je v dnešnej dobe stále aktuálnejšia. Sme si toho dobre vedomí, preto sa snažíme, aby bol enviromentálny dopad na našu spoločnosť čo najmenší. Riadenie vnútorných činností je vedené s ohľadom na ich možný enviromentálny dopad v súlade so štandardom ISO 14001. Zameriavame sa na výrobné a prevádzkové postupy, ktoré znižujú negatívne vplyvy na životné prostredie, či im dokonca zabraňujú. Sme hrdí na vlastný rozsiahly systém solárnej energie, ktorý prináša životnému prostrediu významnú úľavu.

ekologie výrobce nábytku

O nás

Pozvánka na zasadnutie valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

Artspect spol. s r. o.
so sídlom: Rybničná 40 831 06 Bratislava, IČO : 47 760 265,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel : Sro, vložka číslo : 98670/B

Valné zhromaždenie sa bude konať dňa 09. 08. 2022 o 10 hod na adrese Kamarytova 180, 396 01 Humpolec.

Program zasadnutia valného zhromaždenia:
1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia
2. Prezentácia výsledkov spoločnosti a výsledku daňového priznania
3. Záver

Spoločník sa na zasadnutí valného zhromaždenia zúčastňuje osobne alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva. Splnomocnencom nesmie byť konateľ alebo člen dozornej rady spoločnosti.