MOVITA
Slogan: Nákladovo efektívne a komfortné ošetrovateľské lôžko

Nákladovo efektívne a komfortné ošetrovateľské lôžko

SENTIDA 1
Slogan: Nízke ošetrovateľské lôžko

Nízke ošetrovateľské lôžko

SENTIDA 3
Slogan: Nízke ošetrovateľské lôžko pojazdné v každej výške

Nízke ošetrovateľské lôžko pojazdné v každej výške

MOVITA CASA
Slogan: Elegantné ošetrovateľské lôžko

Elegantné ošetrovateľské lôžko

LATERA THEMA
Slogan: Lôžko s laterálnym náklonom pre akútnu starostlivosť

Lôžko s laterálnym náklonom pre akútnu starostlivosť

ELEGANZA 1
Slogan: Lôžko pre ošetrovateľstvo a dlhodobú starostlivosť

Lôžko pre ošetrovateľstvo a dlhodobú starostlivosť